Wydawnictwo Inwestor Sp. z o.o.
ul. 30 stycznia 42
83-110 Tczew

Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o.

ul. 30 stycznia 42
83-110 Tczew

NIP: 593 23 23 448
REGON: 192729982
KRS: 0000105016

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 490 000 zł.

BANK MILLENNIUM numer konta:
24 1160 2202 0000 0000 6196 3196

Sekretariat:
Katarzyna Kaszubowska
info@wydawnictwoinwestor.pl

Osoby upoważnione do reprezentacji spółki:

Prezes zarządu:
Zbigniew Owsiak
zbigniew.owsiak@wydawnictwoinwestor.pl

Wiceprezes zarządu:
Rafał Sidor
rafal.sidor@wydawnictwoinwestor.pl

Wydawnictwo Inwestor Sp. z o.o.

ul. 30 stycznia 42, 83-110 Tczew